Onze Missie

Wij ondersteunen het Hillcrest Aids Centre Trust in KwaZulu-Natal, Zuid Afrika. Deze organisatie zorgt ervoor, dat mensen die leven met HIV en AIDS en/of mensen waarvan de familieleden leven met het HIV virus,  toegang krijgen tot zorg, preventie, behandeling, economische steun, scholing en ondersteuning in de ruimste zin van het woord. Dit alles op basis van hoop, professionele zorg en onvoorwaardelijke liefde.

Stichting Zulu Aid wil dat doen door:

  • Het verkopen van sieraden en andere producten, veelal gemaakt van kralen, die gemaakt zijn door mensen verbonden aan het Hillcrest Aids Centre die leven met HIV
  • Het werven en inzamelen van geld via o.a. donaties, sponsoring, collectes, notariële schenkingen en legaten
  • Het zelf (of door of met anderen) organiseren van bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten gericht op het promoten van het Hillcrest Aids Centre in KwaZulu-Natal