Onze geschiedenis

Het begon bij de kettingen die Sandra de Vries uit Zuidlaren ontving van haar man, die deze regelmatig meenam van zijn bezoeken aan Zuid-Afrika.

De interesse waar deze kettingen werden gemaakt was bij haar gewekt en zo kwam Sandra in contact met het Hillcrest Aids Centre. Vanuit deze organisatie, een non-profit HIV en AIDS centrum, worden vrouwen en mannen die leven met HIV, verenigd in het economisch programma Woza Moya, ondersteund met training, productie en verkoop van prachtige kralenproducten.

De Stichting Zulu Aid werd opgericht in 2010 om de sieraden te verkopen en het verhaal van het Hillcrest Aids Centre in Nederland te vertellen.

Ongeveer tegelijkertijd was er in de Bilt een groep mensen actief die Fairtrade reizen organiseerden naar Zuid-Afrika en ook in contact kwamen met het Hillcrest Aids Centre in KwaZulu-Natal. Deze groep raakte zeer betrokken en via één van de reisbegeleiders, Rik van Walderveen, die ook in de diaconie van de Protestantse kerken in de Bilt en Bilthoven zat, werden er diaconale projecten opgezet. Na Rik’s overlijden in april 2012 werd de mogelijkheid onderzocht een Stichting op te richten ten behoeve van het Hillcrest Aids Centre waardoor men  in contact kwam met de al bestaande stichting Zulu Aid.

Per 6 juli 2012 is de samenwerking werkelijkheid geworden en is het tot een vruchtbare samenwerking gekomen van een groep mensen die met hart en ziel vrijwillig hun tijd geven voor het prachtige werk van Hillcrest Aids Centre. Tot ons grote verdriet hebben we door haar overlijden in juni 2017 afscheid moeten nemen van onze inspirerende en toegewijde voorzitter Sandra de Vries. In haar spirit en met haar als voorbeeld gaan we door met Hillcrest in ons hart.

Naast grote steunverleners, als Wilde Ganzen, Kerk in Actie, Stichting IBAFU, Fonds Onderwijs Support, Ekklesia Leiden en diverse kerkelijke gemeentes ontvingen en ontvangen we van veel donateurs en kleinere organisaties een regelmatige stroom aan bijdragen waar we heel dankbaar voor zijn omdat dit onze steun aan Hillcrest Aids Centre mogelijk maakt.