Hillcrest Aids Centre

Gelegen in de vallei van de Duizend Heuvels, nabij de hoofdstad Durban in de provincie KwaZulu-Natal, Zuid Afrika is het Hillcrest Aids Centre Trust actief.

Het Hillcrest Aids Centre Trust is een lokale “non profit” organisatie die op een holistische wijze zorg wil bieden aan de mensen die leven met HIV/Aids en/of mensen waarvan de familieleden besmet zijn met het virus.

De missie van het Hillcrest Aids Centre is onvoorwaardelijke liefde geven door middel het aanbieden van praktische en duurzame zorg.

Het Hillcrest Aids Centre Trust is ontstaan in 1991 doordat Dominee Niel Oosthuizen van de lokale Hillcrest Methodisten kerk, een praktisch antwoord wilde bieden aan de grote bedreigingen van het oprukkende HIV/Aids pandemie in zijn gemeenschap.

Het project werd (en wordt) uitgevoerd door vrijwilligers en professionele krachten. Vooral in het begin was het gericht op geven van onderwijs en professioneel advies.

Door de grote behoefte aan zorg groeide het project uit tot een “non profit organisatie” die verschillende activiteiten ontplooide.

Thans biedt het Hillcrest Aids Centre steun, advies en zorg aan mensen ongeacht ras of geloof op een holistische wijze. Op deze manier worden verschillende projecten uitgevoerd (zie projecten).

Projecten

Het Hillcrest Aids Centre voert verschillende projecten uit zodanig dat op de diverse vragen tot ondersteuning vanuit  de mensen een antwoord kan worden gegeven.

Dit varieert van scholing, advies en training tot zorg en stervensbegeleiding. Het centrum kijkt naar de individuele situaties en probeert een persoonlijk pakket van zorg en training aan te bieden.

Projecten die door het Hillcrest Aids Centre  uitgevoerd worden zijn o.a »

Deze projecten worden thuis en op scholen gegeven.

Anno 2017 hoeft HIV en Aids geen dodelijke ziekte meer te zijn. Als mensen zich zo vroeg mogelijk laten testen en behandelen en zich hieraan houden en goed voor zich zelf zorgen, dan is HIV geen doodvonnis. Het wordt zo een beheersbare, chronische ziekte waarmee mensen lang kunnen leven.

Wij geloven in de visie van een Zuid-Afrika waar iedereen, jong en oud, hun status kent, en dat degene die HIV-positief zijn in een vroeg stadium een behandeling krijgen en voor tientallen jaren gezond blijven en dat de HIV-Negatieve nemen stappen nemen om dat zo te houden. Bij het Hillcrest Aids Centre vinden gratis HIV-counseling en testen plaats. Alle mensen die leven met HIV hebben nu onmiddellijk, dankzij de hervormingen in het overheidsbeleid in 2016, toegang tot een ARV-behandeling.

Natuurlijk is armoede een belemmerende factor bij het regelmatig rust nemen, ARV tabletten slikken en stress vermijden. Hillcrest Aids Centre wil zoveel mogelijk mensen ondersteunen in het beheersbaar houden van de gevolgen van het dragen van het HIV virus.

Verpleegkundigen in de thuiszorg zijn actief in de verschillende gemeenschappen.

In het centrum is ruimte voor terminale patiënten die geen thuis of zorg hebben op een waardige manier omgeven door goede zorg en liefde kunnen sterven. Door deze goede zorg gaat meer dan de helft van de patiënten zelfs weer voor een periode naar huis.

Mensen die leven met HIV en Aids en naaste betrokkenen worden begeleid, gestimuleerd  en getraind om zelfvoorzienend te worden. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en wordt hun menswaardigheid en zelfrespect versterkt. Tevens geeft het voor hun familie hoop op inkomen en een toekomst, hoe gering soms ook. Door hun producten te verkopen via het Hillcrest Aids Centre verdienen zij een inkomen voor zichzelf en de familie. Voornamelijk vrouwen (een groep van ca. 300) maar ook enkele mannen maken zo exportwaardige kwaliteitssieraden en producten. Deze producten worden verkocht in Zuid Afrika, Canada, Engeland, de VS en Nederland, bij Zulu Aid, te bestellen via www.zuluaid.nl

Door het lesgeven in en ontwikkelen van kleinschalige groentetuinprojecten worden groentes verbouwd voor eigen gebruik of voor de verkoop zodat deze voor inkomen zorgt.

Het werven van schoolfondsen ten behoeve van kinderen die leven met HIV en Aids.

Het doel van onze oma steungroepen project is het opleiden, ondersteunen en begeleiden van grootmoeders die de zorg voor verweesde kleinkinderen in de vallei van 1000 heuvels in de regio KwaZulu Natal, Zuid-Afrika, hebben , wat leidt tot een beter leven voor zowel de oma’s als hun kleinkinderen.

De projecten zijn met name gericht op:

  • Zorg voor lopende psychosociale ondersteuning en bevordering van de Gogo’s op een gemeenschapsniveau door middel van de wekelijkse Gogo steungroepen.
  • Ontwikkelen binnen elk van onze gogo een gevoel van eigenwaarde en hen te helpen realiseren van een visie voor hun toekomst en die van hun kleinkinderen.

  • Zorg voor activiteiten voor de Gogo’s om de stress te verlichten en hen hierdoor te helpen dat deze geen

    negatieve invloed op hun gezondheid, het welzijn en de relaties met hun kleinkinderen hebben.

  • Het informeren van de Go-Go’s over HIV / AIDS en hen uitrusten met basis ouderschap en communicatieve vaardigheden, zodat ze aan hun kleinkinderen over seks en andere belangrijke zaken kunt praten.

  • Stimuleer een goede gezondheid en fysieke fitheid door de Gogolympics zodat de Gogo’s langer en gezonder leven en een betere zorg voor en ondersteuning van hun kleinkinderen kunnen geven.

  • De Gogo’s helpen omgaan met hun verleden, strijd en verliezen in het leven.
  • Zorg voor HIV / AIDS counseling en testen aan de Gogo’s en aan hun kleinkinderen, zodat alle Gogo’s en hun kleinkinderen hun HIV-status kennen.

Bericht delen