Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Stichting Zulu Aid is een door de fiscale overheid
aangemerkte instelling van algemeen maatschappelijk nut.

De kerncriteria zijn met name:

» De Stichting heeft geen Winstoogmerk

» De Stichting dient slechts het Algemeen Belang

» Alle wettelijke richtlijnen en fiscale regelgeving inzake
het algemeen maatschappelijk nut zijn relevant

 

Anbi en Zulu Aid