Achtergrond Woza Moya

Woza Moya ( Kom Verandering of Kom Heilige Geest )
is een inkomen genererend project van het Hillcrest Aids Centre.

Tijdens het werken met de mensen thuis en in de dorpen werd in de loop van de tijd duidelijk dat de mensen als eerste in hun basisbehoeftes moesten worden voorzien. Gewoon zorgen voor eten op tafel. Mensen die leven met HIV krijgen sneller Aids door ondervoeding en armoede. Om dit te voorkomen zijn inkomen genererende projecten opgestart. Doel hiervan is om mensen zo snel mogelijk zelf geld te laten verdienen..

Daarom is het WOZA MOYA project opgestart.

Doelstellingen van het WOZA MOYA project zijn:

Ervoor zorgen dat mensen die leven met HIV/Aids meer controle krijgen over hun levenssituatie en gezondheid.

Mensen die leven met HIV/Aids en naaste betrokkenen worden begeleid en ondersteund om economisch zelfvoorzienend te worden. Hierdoor wordt hun menswaardigheid versterkt en groeit hun zelfrespect. Op deze manier krijgen mensen meer grip op hun leven en beslissingen over hun gezondheid en toekomst. Ook geeft het hun familie hoop op een toekomst, hoe gering ook.

Mensen krijgen les en ondersteuning in het maken van sieraden.  Door hun handgemaakte producten te verkopen via het Hillcrest Aids Centre verdienen zij een inkomen voor zichzelf en de familie.

Het is met name bedoeld voor diegenen die in aanraking zijn gekomen met het virus, inclusief verzorgers van kinderen. Op dit moment worden meer dan 150 families ondersteund en zijn 300 vrouwen actief in de productie van sieraden.